بوش راهنما D018

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب انطباقی

  فایل CATPart   فایل STP

تصویر بوش راهنما D018

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 d3 d4 d5 d8 l3 l2 l1(.B) l1(.PB) d6 d7 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
D018/32x80.B
32 40 48 48 55 54 80 35 80 83 66 77
۶۱۹,۰۰ ₽
۵۸۸,۰۰ ₽
D018/40x80.B
40 48 58 58 65 64 80 40 80 83 76 87
۷۸۰,۰۰ ₽
۷۴۱,۰۰ ₽
D018/50x97.B
50 58 70 70 80 79 97 47 115 - 88.5 99.5
۱ ۲۸۶,۰۰ ₽
۱ ۲۲۱,۵۰ ₽
D018/19x65.B
19 25 36 36 40 39 65 28 65 - 54 65
تماس بگیرید
D018/20x65.B
20 26 36 36 40 39 65 28 65 - 54 65
تماس بگیرید
D018/24x70.B
24 30 38 38 45 44 70 35 71 76 54 65
تماس بگیرید
D018/25x70.B
25 31 38 38 45 44 70 35 71 76 54 65
۰,۰۰ ₽
D018/30x80.B
30 38 48 48 55 54 80 35 80 83 66 77
۰,۰۰ ₽
D018/38x80.B
38 46 58 58 65 64 80 40 80 83 76 87
۰,۰۰ ₽
D018/42x80.B
42 50 58 58 65 64 80 40 80 - 76 87
تماس بگیرید
D018/48x97.B
48 56 70 70 80 79 97 47 115 - 88.5 99.5
تماس بگیرید
D018/60x116.B
60 68 85 85 95 94 116 60 120 - 103.5 114.5
تماس بگیرید
D018/63x116.B
63 71 85 85 95 94 116 60 120 - 103.5 114.5
تماس بگیرید
D018/80x120.B
80 92 105 105 105 114 120 60 120 - 123.5 134.5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد