بوش راهنما D018

Guide Bush

مشخصات :

● پله دار - نصب انطباقی

تصویر بوش راهنما D018
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای بوش راهنما D018 d018-catpart.rar 65.3 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای بوش راهنما D018 d018-stp.rar 99.3 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش d1 d2 d3 d4 d5 d8 l3 l2 l1(.B) l1(.PB) d6 d7 قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
D018/25x70.B
25 31 38 38 45 44 70 35 71 76 54 65
€۱۰/۳۷
€۱۰/۱۱
D018/32x80.B
32 40 48 48 55 54 80 35 80 83 66 77
€۱۳/۳۱
€۱۲/۹۸
D018/50x97.B
50 58 70 70 80 79 97 47 115 - 88.5 99.5
€۲۷/۵۳
€۲۶/۸۴
D018/19x65.B
19 25 36 36 40 39 65 28 65 - 54 65
تماس بگیرید
D018/20x65.B
20 26 36 36 40 39 65 28 65 - 54 65
تماس بگیرید
D018/24x70.B
24 30 38 38 45 44 70 35 71 76 54 65
تماس بگیرید
D018/30x80.B
30 38 48 48 55 54 80 35 80 83 66 77
€۰/۰۰
D018/38x80.B
38 46 58 58 65 64 80 40 80 83 76 87
€۰/۰۰
D018/40x80.B
40 48 58 58 65 64 80 40 80 83 76 87
€۱۶/۶۹
€۱۶/۲۸
D018/42x80.B
42 50 58 58 65 64 80 40 80 - 76 87
تماس بگیرید
D018/48x97.B
48 56 70 70 80 79 97 47 115 - 88.5 99.5
تماس بگیرید
D018/60x116.B
60 68 85 85 95 94 116 60 120 - 103.5 114.5
تماس بگیرید
D018/63x116.B
63 71 85 85 95 94 116 60 120 - 103.5 114.5
تماس بگیرید
D018/80x120.B
80 92 105 105 105 114 120 60 120 - 123.5 134.5
تماس بگیرید
نظر خودتان را بنویسد