جک هيدرونيوماتیک | PH/04

Hydraulic Pneumatic Intensifier Cylinder

مشخصات :

توضيح شکل: هواي فشرده وارد مخزن 1 شده و پيستون 2 با نيروي کم (حركت سريع) حرکت مي کند. با رسيدن به نقطه از قبل تعيين شده، پيستون شماره 3 حرکت کرده و مسير ورود روغن توسط پيستون شماره 4 بسته مي شود، با ورود پيستون شماره 4 به محفظه روغن فشار افزايش يافته و در اين حالت (حركت کاري) ، نيرو چندين برابر افزايش مي يابد.
مزایا:
- ايجاد نيروي قابل توجه با هواي فشرده.
- اشغال فضا در حد سيستمهاي نيوماتيک.
- کورس زياد حرکت.
- عدم نياز به سيستم هيدروليک.
مشخصات:
فشار هواي ورودي: 0.7-10
حركت سريع: ΔX=100, F=380 kgf in 6 bar
حركت کاري: ΔX=15, F=4120 kgf in 6 bar
حركت کل: 115mm

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سایز توضیحات قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
PH/04
4تن کورس سرعتی (400کیلو) 100میلیمتر کورس قدرتی (4000کیلو) 15میلیمتر
۴۱ ۷۳۹,۰۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد