ER کفشک فولادی سطح كار مستطیل

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب
● نکته ها :
- قیمت مناسب.
- استحکام مطلوب مقایسه با نمونه های چدنی کم ضخامت.
- کوتاه بودن ارتفاع(مناسب برای پرسهای با دهانه کوچک).
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع طبق سفارش مشتری امکان پذیر است.

تصویر ER کفشک فولادی سطح كار مستطیل
تصویر ER کفشک فولادی سطح كار مستطیل
تصویر ER کفشک فولادی سطح كار مستطیل
تصویر ER کفشک فولادی سطح كار مستطیل
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای کفشک فولادی ER er-catpart.rar 146.1 KB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای کفشک فولادی ER er-stp.rar 200.1 KB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید
ER01.A/R
100x75 145 108 24 24 58 20 125
۱ ۷۷۰,۰۰ ₽
۱ ۶۸۱,۵۰ ₽
ER03.A/R
150x100 200 133 33 33 68 24 160
۳ ۰۸۰,۰۰ ₽
۲ ۹۲۶,۰۰ ₽
ER04.A/R
200x125 250 163 33 33 68 24 160
۳ ۸۷۷,۰۰ ₽
۳ ۶۸۳,۰۰ ₽
ER05.A/R
200x150 250 188 33 33 68 24 160
۴ ۲۲۴,۰۰ ₽
۴ ۰۱۲,۵۰ ₽
ER06.A/R
250x200 305 237 38 38 88 32 180
۶ ۹۰۶,۵۰ ₽
۶ ۵۶۱,۰۰ ₽
ER01.A/G
100x75 145 108 24 24 58 20 125
۱ ۷۷۰,۰۰ ₽
۱ ۶۸۱,۵۰ ₽
ER03.A/G
150x100 200 133 33 33 68 24 160
۳ ۰۸۰,۰۰ ₽
۲ ۹۲۶,۰۰ ₽
ER04.A/G
200x125 250 163 33 33 68 24 160
۳ ۸۷۷,۰۰ ₽
۳ ۶۸۳,۰۰ ₽
ER06.A/G
250x200 305 237 38 38 88 32 180
۶ ۹۰۶,۵۰ ₽
۶ ۵۶۱,۰۰ ₽
ER07.A/G
300x200 355 237 38 38 88 32 180
۷ ۸۶۹,۵۰ ₽
۷ ۴۷۶,۰۰ ₽
ER08.A/G
350x200 405 237 38 38 88 32 180
۸ ۶۹۰,۰۰ ₽
۸ ۲۵۵,۵۰ ₽
ER09.A/G
400x250 460 292 38 38 98 40 200
۱۲ ۵۸۰,۰۰ ₽
۱۱ ۹۵۱,۰۰ ₽
ER10.A/G
400x300 460 342 38 38 98 40 200
۱۴ ۱۲۳,۰۰ ₽
۱۳ ۴۱۷,۰۰ ₽
ER11.A/G
500x300 560 342 48 48 98 40 224
۲۰ ۸۴۰,۰۰ ₽
۱۹ ۷۹۸,۰۰ ₽
ER02.A/R
125x100 170 128 33 33 58 20 140
۲ ۵۲۳,۵۰ ₽
۲ ۳۹۷,۵۰ ₽
ER07.A/R
300x200 355 237 38 38 88 32 180
۷ ۸۶۹,۵۰ ₽
۷ ۴۷۶,۰۰ ₽
ER08.A/R
350x200 405 237 38 38 88 32 180
۸ ۶۹۰,۰۰ ₽
۸ ۲۵۵,۵۰ ₽
ER09.A/R
400x250 460 292 38 38 98 40 200
۱۲ ۵۸۰,۰۰ ₽
۱۱ ۹۵۱,۰۰ ₽
ER10.A/R
400x300 460 342 38 38 98 40 200
۱۴ ۱۲۳,۰۰ ₽
۱۳ ۴۱۷,۰۰ ₽
ER11.A/R
500x300 560 342 48 48 98 40 224
۲۰ ۸۴۰,۰۰ ₽
۱۹ ۷۹۸,۰۰ ₽
ER02.A/G
125x100 170 128 33 33 58 20 140
۲ ۵۲۳,۵۰ ₽
۲ ۳۹۷,۵۰ ₽
ER05.A/G
200x150 250 188 33 33 68 24 160
۴ ۲۲۴,۰۰ ₽
۴ ۰۱۲,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد