کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR

Rectangular Die Set

مشخصات :

● راهنما عقب
● DIN 9822
* با مغایر DIN 9822

تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
تصویر کفشک چدنی سطح كار مستطیل CR
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای کفشک چدنی CR cr-catpart.rar 1.5 MB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای کفشک چدنی CR cr-stp.rar 5.9 MB پاییز 1401
در حال بارگیری محصولات...
نظر خودتان را بنویسد