کفشک فولادی سطح كار مستطیل HM

Rectangular All-Steel Die Set

مشخصات :

● جنس صفحه: St 37
● راهنما عقب - تفويت سيستم راهنما,استحکام بیشتر صفحات
● نکته ها :
- کفشک مدل HM با استحکام بیشتر صفحات , افزایش قطر سیستم راهنما و استفاده از بوش D016 ساخته شده است.
- ساخت کفشک فولادی با شکل و ابعاد متنوع مطابق سفارش امکان پذیر است.
- جایگزین مناسب کفشک های چدنی.

  فایل CATPart   فایل STP

تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطیل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطیل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطیل HM
تصویر کفشک فولادی سطح كار مستطیل HM

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (a1xb1) a2 b2 c1 c2 d2 d3 l قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
HM04.B
200x125 360 165 38 38 30 32 180
€۱۸۶/۰۰
€۱۸۱/۳۵
HM02.A/G
125x100 262 140 33 33 24 25 160
€۷۴/۴۳
€۷۲/۵۷
HM03.A/G
150x100 290 140 33 33 24 25 160
€۸۰/۸۴
€۷۸/۸۲
HM05.A/G
200x150 360 190 38 38 30 32 180
€۱۲۸/۳۶
€۱۲۵/۱۵
HM07.A/G
300x200 480 240 38 38 38 40 200
€۱۹۷/۱۲
€۱۹۲/۲۰
HM04.A/G
200x125 360 165 38 38 30 32 180
€۱۱۷/۰۶
€۱۱۴/۱۴
HM02.A/R
125x100 262 140 33 33 24 25 160
€۰/۰۰
HM03.A/R
150x100 290 140 33 33 24 25 160
€۸۰/۸۴
€۷۸/۸۲
HM04.A/R
200x125 360 165 38 38 30 32 180
€۱۱۷/۰۶
€۱۱۴/۱۴
HM05.A/R
200x150 360 190 38 38 30 32 180
€۱۲۸/۳۶
€۱۲۵/۱۵
HM06.A/R
250x200 410 240 38 38 30 32 180
€۱۶۴/۴۱
€۱۶۰/۳۰
HM07.A/R
300x200 480 240 38 38 38 40 200
€۱۹۷/۱۲
€۱۹۲/۲۰
HM02.B
125x100 262 140 33 33 24 25 160
€۱۲۹/۰۳
€۱۲۵/۸۰
HM03.B
150x100 290 140 33 33 24 25 160
€۱۳۵/۵۱
€۱۳۲/۱۳
HM05.B
200x150 360 190 38 38 30 32 180
€۱۹۷/۳۰
€۱۹۲/۳۷
HM06.B
250x200 410 240 38 38 30 32 180
€۲۳۳/۳۴
€۲۲۷/۵۱
HM07.B
300x200 480 240 38 38 38 40 200
€۲۸۵/۰۱
€۲۷۷/۸۸
HM06.A/G
250x200 410 240 38 38 30 32 180
€۱۶۴/۴۱
€۱۶۰/۳۰
نظر خودتان را بنویسد