کفشک چدنی سطح كار گرد CH

CIRCULAR Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape D and DG

تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای کفشک چدنی CH ch-catpart.rar 3.2 MB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای کفشک چدنی CH ch-stp.rar 3.4 MB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (d1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
CH07.B
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
€۲۱۹/۴۴
€۲۱۳/۹۶
CH03.A/G
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
€۷۲/۹۵
€۷۱/۱۲
CH04.A/G
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
€۸۲/۳۰
€۸۰/۲۴
CH08.A/G
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
€۲۳۷/۴۵
€۲۳۱/۵۲
CH07.A/G
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
€۱۴۹/۳۵
€۱۴۵/۶۲
CH03.A/R
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
€۷۲/۹۵
€۷۱/۱۲
CH04.A/R
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
€۸۲/۳۰
€۸۰/۲۴
CH05.A/R
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
€۱۲۳/۱۲
€۱۲۰/۰۴
CH07.A/R
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
€۱۴۹/۳۵
€۱۴۵/۶۲
CH08.A/R
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
€۲۳۷/۴۵
€۲۳۱/۵۲
CH04.B
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
€۱۴۴/۳۵
€۱۴۰/۷۴
CH05.B
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
€۱۹۱/۴۰
€۱۸۶/۶۱
CH08.B
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
€۳۴۱/۷۲
€۳۳۳/۱۸
CH03.B
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
€۱۳۵/۰۰
€۱۳۱/۶۲
CH05.A/G
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
€۱۲۳/۱۲
€۱۲۰/۰۴
نظر خودتان را بنویسد