کفشک چدنی سطح كار گرد CH

CIRCULAR Die Set

مشخصات :

● راهنما وسط
● DIN 9812 Shape D and DG

تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
تصویر کفشک چدنی سطح كار گرد CH
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
فایل سه بعدی CATPart برای کفشک چدنی CH ch-catpart.rar 3.2 MB پاییز 1401
فایل سه بعدی STP برای کفشک چدنی CH ch-stp.rar 3.4 MB پاییز 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش سطح کار (d1) a2 b2 c1 c2 c3 d2 d3 e f l l1 r قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
CH07.B
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۱۰ ۱۴۱,۰۰ ₽
۹ ۸۸۷,۵۰ ₽
CH03.A/G
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۳ ۱۹۸,۵۰ ₽
۳ ۱۱۸,۵۰ ₽
CH05.A/G
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۵ ۴۲۳,۰۰ ₽
۵ ۲۸۷,۰۰ ₽
CH08.A/G
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۱۰ ۴۲۵,۵۰ ₽
۱۰ ۱۶۵,۰۰ ₽
CH07.A/G
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۶ ۵۵۹,۵۰ ₽
۶ ۳۹۵,۵۰ ₽
CH03.A/R
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۳ ۱۹۸,۵۰ ₽
۳ ۱۱۸,۵۰ ₽
CH04.A/R
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۳ ۶۰۵,۵۰ ₽
۳ ۵۱۵,۵۰ ₽
CH05.A/R
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۵ ۴۲۳,۰۰ ₽
۵ ۲۸۷,۰۰ ₽
CH07.A/R
200 400 240 56 40 90 32 30 280 218 180 95 40
۶ ۵۵۹,۵۰ ₽
۶ ۳۹۵,۵۰ ₽
CH08.A/R
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۱۰ ۴۲۵,۵۰ ₽
۱۰ ۱۶۵,۰۰ ₽
CH04.B
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۶ ۸۰۲,۵۰ ₽
۶ ۶۳۲,۵۰ ₽
CH05.B
160 360 200 56 40 90 32 30 240 174 180 95 40
۸ ۹۲۴,۰۰ ₽
۸ ۷۰۱,۰۰ ₽
CH08.B
250 496 300 56 50 100 40 38 350 268 200 120 48
۱۵ ۷۲۱,۰۰ ₽
۱۵ ۳۲۸,۰۰ ₽
CH03.B
100 275 140 50 30 80 25 24 165 110 160 95 35
۶ ۳۹۶,۰۰ ₽
۶ ۲۳۶,۵۰ ₽
CH04.A/G
125 300 165 50 30 80 25 24 190 139 160 95 35
۳ ۶۰۵,۵۰ ₽
۳ ۵۱۵,۵۰ ₽
نظر خودتان را بنویسد