انتخاب هوشمند شیر های قطع سریع فشار بیشینه

مشخصات :
عنوان فایل حجم نسخه دانلود
کاتالوگ کنترل های خط گاز مشعل gas-controls.pdf 3.7 MB پاییز 1401
کاتالوگ شیر قطع سریع فشار بیشینه shut-off-valve.pdf 1.3 MB
راهنمای شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 SET275 DN40،DN50.pdf 566.4 KB پاییز 1401
راهنمای رگلاتور شیر قطع سریع فشار بیشینه SET852(H) SE852H DN40،DN50.pdf 411.1 KB زمستان 1401

جدول زیر هوشمند است. با استفاده از کشویی موجود در ردیف اول هر ستون محصول مورد نظر خود را پیدا کنید.

کد سفارش شرح کالا اتصال دامنه فشار ورودی دامنه تنظیم فشار قطع (میلی بار) قیمت (بدون مالیات) سبد خرید اطلاعات فنی
SET275/DN40/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN40/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN40/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN40/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN40/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN40 (Rp 1 1/2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/5/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/5/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 30 - 250 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/5/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/5/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 5 بار 120 - 450 میلی بار
€۱۳۹/۷۱
€۱۳۶/۲۲
SET275/DN50/6/30250/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/6/30250/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 30 - 250 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/6/120450/T4
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
SET275/DN50/6/120450/T34
شیر قطع سریع فشار بیشینه DN50 (Rp 2) تا 6 بار 120 - 450 میلی بار
€۰/۰۰
نظر خودتان را بنویسد